Masz pytanie?

Ochrona danych osobowych

  • przeprowadzanie audytu polityki i działalności Klienta w zakresie ochrony danych osobowych;
  • przeprowadzanie zgłoszenia zbiorów danych do GIODO, jak również dokonywania ich aktualizacji;
  • opracowywanie wymaganych dokumentów określających środki techniczne i organizacyjne zapewniające prawidłowe przetwarzanie i ochronę danych osobowych, wypełnienie obowiązków informacyjnych;
  • dostosowywanie regulaminów portali i sklepów internetowych do wymogów ustawowych;
  • doradztwo w zakresie zgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych znajdujących się w grupach spółek;
  • doradztwo w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie w tym sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Newsletter