Masz pytanie?

Prawo bankowe

  • konsultacje prawne dotyczące obowiązujących przepisów prawa i ich zmian;
  • przygotowanie kompleksowej dokumentacji związanej z udzielaniem kredytów;
  • pomoc prawna przy restrukturyzacji wierzytelności bankowych oraz ich egzekucji;
  • doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności;
  • przeprowadzanie audytu wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży(due diligence);
  • sporządzenie opinii prawnych w przedmiocie spełnieniu warunków udzielenia i wypłaty kredytu;
  • udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi warunków porozumień restrukturyzacyjnych, w szczególności w zakresie zmiany harmonogramu płatności, zmiany zabezpieczeń, umorzenia długów, itp.
  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Newsletter