Masz pytanie?

Prawo spółek handlowych

  • obsługa prawna w zakresie zakładania spółek osobowych i kapitałowych, w tym sporządzenie umów/statutów spółek i rejestracja w rejestrze przedsiębiorców,
  • analiza stanu prawnego spółek (due diligence),
  • kompleksowa organizacja  walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników,
  • obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych spółek (fuzje i przejęcia, podziały oraz przekształcenia spółek),
  • przeprowadzanie obniżenia oraz podwyższenia kapitału;
  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Newsletter