Masz pytanie?

Prawo pracy

  • doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, przygotowywanie umów o pracę, lub umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze (w tym umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich, umów o współpracy) z uwzględnieniem postanowień o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności;
  • legalizacja pobytu i pracy obcokrajowców;
  • sporządzanie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę;
  • zastępstwo procesowe  w sporach sądowych;
  • doradztwo przy przeprowadzania zwolnień grupowych;
  • doradztwo i prowadzenie negocjacji w zakresie układów zbiorowych pracy.
  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Newsletter