Masz pytanie?

Prawo konkurencji

  • weryfikacja konieczności uzyskania pozwolenia Prezesa UOKIK na przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć, nabycia majątku oraz przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach wyjaśniających oraz antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach odwoławczych toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • ocena zgodności podejmowanych przez przedsiębiorców  działań z przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie legalności zawieranych porozumień oraz polityki cenowej.
  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Newsletter